începutul secolului XX

Nicolae Tomescu, 8

Nicolae Tomescu, 8

STIL ARHITECTURAL:nedefinit

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Nicolae Tomescu, 8

Tuesday, August 23rd, 2011 | Category: nedefinit, zonă protejată, începutul secolului XX

Mircea Zorileanu, nr.91

Mircea Zorileanu, nr.91

STIL ARHITECTURAL:eclectic – neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:Mircea Zorileanu, nr.91

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: eclectic-neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Mihail Obedenaru, nr.16

Mihail Obedenaru, nr.16

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Mihail Obedenaru, nr.16

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Mihai Eminescu, nr. 55

Mihai Eminescu, nr. 55

STIL ARHITECTURAL:eclectic - neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Mihai Eminescu, nr. 55

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: eclectic-neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Luigi Cazzavillan, nr. 17

Luigi Cazzavillan, nr. 17

STIL ARHITECTURAL:eclectic

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Luigi Cazzavillan, nr. 17

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: eclectic, zonă protejată, începutul secolului XX

Londra, nr. 34

Londra, nr. 34

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:monument de clasă B

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Londra, nr. 34

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: monument de clasă B, neoromânesc, începutul secolului XX

Lister, nr. 59

Lister, nr. 59

STIL ARHITECTURAL:nedefinit

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Lister, nr. 59

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Leonida, nr. 3

Leonida, nr. 3

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:fără grad de protecțe

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Leonida, nr.3

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: fără grad de protecție, neoromânesc, începutul secolului XX

Casa Gheorghe Pătrașcu

Casa Gheorghe Pătrașcu

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX - 1913

GRAD DE PROTECTIE:monument de clasă B

ARHITECT:Spiridon Cegăneanu

ADRESA:Bd. Lascăr Catargiu, nr.2

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: monument de clasă B, neoromânesc, începutul secolului XX

Jean Monnet, nr. 47-49

Jean Monnet, nr. 47-49

STIL ARHITECTURAL:influențe mediteraneene

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:Octav Doicescu

ADRESA:str. Jean Monet, nr.47-49

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: eclectic-neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Pagina 2 din 6«12345»...Last »